کسب درامد با معرفی دوستان

با معرفی دوستانتان از هر خرید یا فروششان کسب درامد کنید، 30 درصد کارمزد خرید و فروش هر شخصی که توسط کد معرف شما ثبت نام کرده باشد به کیف پولتان واریز می شود. علاوه بر این مبلغ ثابت 400 هزار تومان به ازای هر 10 عضوی که توسط شما ثبت نام و احراز هویت نمایند نیز به حساب شما منظور خواهد شد.

درامد 30 درصدری از کارمزد + 400 هزار تومان به ازای هر 10 معرفی

ابتدا ثبت نام کنید

برای شروع کسب درامد از بیتکسینو ابتدا طی چند کلیک ثبت نام و احراز هویت کنید.

لینک دعوت را برای دوستان بفرست

کد ثبت نام یا لینک دعوت را از صفحه کسب درامد حساب کاربری کپی کنید و برای دوستانتان ارسال کنید

کسب درامد کنید!

با هر خرید یا فروش دوستان 30 درصد کارمزد به کیف پولتان واریز می شود.

فهرست