پس از پرداخت طی 2 ساعت کاری اکانت شما در چت GPT تایید می شود.

پس از پرداخت طی 2 ساعت کاری اکانت شما در چت GPT تایید می شود.