پس از پرداخت طی 2 ساعت کاری اکانت شما در چت GPT به پلاس تغییر می کند.

پس از پرداخت طی 2 ساعت کاری اکانت شما در چت GPT به پلاس تغییر می کند.