پس از پرداخت طی 2 ساعت کاری اشتراک ویژه به حساب فری پیک شما اعمال می گردد.