با ثبت نام و احراز هویت، 50 هزار شیبا اینو دریافت کنید!

کسب درامد با معرفی دوستان

با معرفی دوستانتان از هر خرید یا فروششان کسب درامد کنید، 0.1 درصد از کل  خرید و فروش هر شخصی که توسط کد معرف شما ثبت نام کرده باشد به کیف پولتان واریز می شود. علاوه بر این مبلغ ثابت 200 هزار تومان به ازای هر 5 عضوی که توسط شما ثبت نام و احراز هویت نمایند نیز به حساب شما منظور خواهد شد.

درامد 0.1 درصدی از کل معاملات دوستانتان+ 200هزار تومان به ازای هر 5 معرفی

ابتدا ثبت نام کنید

برای شروع کسب درامد از بیتکسینو ابتدا طی چند کلیک ثبت نام و احراز هویت کنید.

لینک دعوت را برای دوستان بفرست

کد ثبت نام یا لینک دعوت را از صفحه کسب درامد حساب کاربری کپی کنید و برای دوستانتان ارسال کنید

کسب درامد کنید!

با هر خرید یا فروش دوستان 0.1 درصد آن به کیف پولتان واریز می شود.