با ثبت نام و احراز هویت، 50 هزار شیبا اینو دریافت کنید!

سطوح کاربری بیتکسینو

سطح 1، امکان استفاده از کیف پول و خرید تا 500 هزار تومان
تنها ثبت نام
سطح 2، خرید و فروش ارز، واریز روزانه 1 میلیون تومان
مطابقت شماره ملی موبایل و کارت بانکی
سطح 3، خرید و فروش ارز، واریز روزانه 25 میلیون تومان
ارسال تصویر کارت ملی و سلفی با مدارک

جزئیات هر سطح

سطح کاربری 1 : کاربر جدید

نیازمندی سطح: ثبت نام با موبایل یا ایمیل 

در سطح کاربر جدید، که تمامی کاربران پس از ثبت نام در این سطح قرار می گیرند امکان استفاده از کیف پول رمز ارزی جهت واریز و برداشت امکان پذیر است، واریز به کیف پول در این سطح نامحدود بوده اما برای برداشت روزانه معادل 1 میلیون تومان امکان پذیر است، همچنین کابران در این سطح با ثبت کارت بانکی خود که با نام  صاحب شماره موبایل حساب مطابقت داشته باشد می توانند تا روزانه 500 هزار تومان نیز واریز ریالی داشته و خرید های خود را انجام دهند، برداشت ریالی در این سطح به روزانه 1 میلیون تومان محدود شده است.

سطح کاربری 2: احراز هویت پایه

نیازمندی سطح: تایید ایمیل + مطابقت شماره موبایل، کد ملی و شماره کارت بانکی کاربر + حداقل 18 سال سن

محدودیت برداشت تا 72 ساعت از اولین واریز ریالی

کاربران پس از گذراندن احراز هویت پایه در این مرحله قرار می گیرند و امکان معامله و واریز و برداشت ریالی به شرح زیر را بدست می آورند:

واریز روزانه ریالی:  5 میلیون تومان

برداشت روزانه ریالی: 20 میلیون تومان

مجموع برداشت ماهیانه ریالی:  100 میلیون تومان

واریز روزانه رمز ارزی: نامحدود

برداشت رمز ارزی روزانه: معادل 10 میلیون تومان

مجموع برداشت ماهانه رمز ارزی: معادل 100 میلیارد تومان

معامله روزانه: نامحدود

سطح کاربری 3: احراز هویت پیشرفته

نیازمندی سطح: گذراندن سطح پایه + آپلود تصویر کارت ملی جدید یا شناسنامه جدید + اپلود تصویر سلفی با نامه و مدارک همانند نمونه زیر

محدودیت برداشت تا 72 ساعت از اولین واریز ریالی

کاربران پس از گذراندن احراز هویت پیشرفته در این مرحله قرار می گیرند و امکان معامله و واریز و برداشت ریالی به شرح زیر را بدست می آورند:

واریز روزانه ریالی:  25 میلیون تومان

برداشت روزانه ریالی: 300 میلیون تومان

مجموع برداشت ماهیانه ریالی: 3 میلیارد تومان

واریز روزانه رمز ارزی: نامحدود

برداشت رمز ارزی روزانه: معادل 200 میلیون تومان

مجموع برداشت ماهانه رمز ارزی: معادل 3 میلیارد تومان

مجموع برداشت ریالی و رمز ارزی ماهانه: معادل 3میلیارد تومان

معامله روزانه: نامحدود

0
    0
    سبد خرید شما
    سبد خرید شما خالی استبازگشت به فروشگاه
      درخواست کوپن